27 augustus 2022 by Melissa Van Malderen 0 Comments

Tussenkomst in lidgeld deelname vereniging of activiteit via het Lokaal Netwerk Vrije Tijd

Tussenkomst lidgeld

Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente/OCMW jaarlijks (januari tot december) 80% van het inschrijvingsgeld voor sociale-, culturele- en/of sportieve activiteiten met een maximum van 200 euro per persoon terugbetalen. Je kan dit aanvragen bij het OCMW, de bibliotheek en het Jeugd- en Cultuurhuis De Steen.

Voor wie?

Je komt hiervoor in aanmerking als je:

  • verhoogde tegemoetkoming hebt – nodig: klevertje mutualiteit of attest mutualiteit
  • recht hebt op leefloon of een daarmee gelijkgesteld bedrag – nodig: attest leefloon of attest Inkomens Garantie Ouderen (IGO)
  • in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling bent – nodig: attest van het OCMW of van de schuldbemiddelaar
  • een inkomen hebt onder het Sociaal Vitaal Minimum (dit kan enkel berekend worden bij het OCMW)

Praktische info

Wat moet je meenemen voor de aanvraag?

  • Betalingsbewijs van de vrijetijdsactiviteit (indien reeds betaald) EN/OF betalingsuitnodiging van de vrijetijdsactiviteit (indien nog niet betaald)
  • Bankkaart
  • Éen van bovenstaande attesten / klevertje mutualiteit, wat voor jou van toepassing is

De betaling zal binnen een tijdspanne van drie weken na de aanvraag worden voldaan.

Lokaal netwerk vrije tijd

Bij concrete vragen over het Lokaal Netwerk Vrije tijd kan je rechtstreeks contact opnemen met de participatiemedewerker bij de sociale dienst:
Nevenplein 1, 3950 Bocholt
089 20 19 80

ocmw@bocholt.be

24 augustus 2022 by Melissa Van Malderen 0 Comments

De schooltoeslag wordt vroeger uitbetaald

Schooltoeslag 2022-2023

Hierboven een kort animatiefilmpje met de belangrijkste informatie over de schooltoeslag 2022-2023. 

Ken je de nieuwe schooltoeslaglijn van FONS al? Bel naar het algemeen nummer 078 79 00 07 en druk 80. Je komt dan rechtstreeks op deze aparte lijn waar je vragen over de schooltoeslag kan stellen.

Een FONS – gezin kan zelf de voortgang van het onderzoek volgen op het portaal MijnFONS en ziet daar ook de uitbetaalde bedragen en een overzicht van de brieven