Category: Nieuws

22 november 2022 by Joeri Essers 0 Comments

Onthaalouder worden

Op 29 november is er om 13u30 een online infomoment over het worden van onthaalouder. Hier krijg je meer informatie over de voorwaarde, het statuut, de ondersteuning, …
En er is ruimte om vragen te stellen!

20 oktober 2022 by Joeri Essers 0 Comments

Sinterklaas in Bocholt!

Sinterklaas liet weten dat we hem zondag 20 november opnieuw in Bocholt mogen verwachten! De goedheiligman komt omstreeks 14u00 met zijn boot aan bij het Passantenplein, waar hij samen met zijn Pieten plechtig wordt ontvangen door de burgemeester en schepenen. 

Vanaf 13u30 zijn jong en oud welkom om de Sint en zijn Pieten te verwelkom in onze gemeente. 

Op woensdag 23 november zijn er twee zaalshows in GC De Kroon: om 14u00 en om 16u00.

Tickets voor de show kosten € 5,00 per kind (incl. snoepzak). 

Ouders kunnen gratis deelnemen maar moeten ook een ticket reserveren. Kinderen krijgen na afloop van de show een snoepzak van de Pieten. Hou hiervoor je ticket bij de hand! 

Reserveer je tickets vanaf 3 november via dekroon.bocholt.be, tel. 089 20 19 60 of e-mail de.kroon@bocholt.be. 

7 oktober 2022 by Joeri Essers 0 Comments

Dag van de Jeugdbeweging

Op de Dag van de Jeugdbeweging fietst, tramt, treint en bust heel jeugdbeweging Vlaanderen fier door het land. Op die manier vieren we het engagement van duizenden jongvolwassenen die zich jaar na jaar vrijwillig inzetten voor meer dan 240.000 kinderen en jongeren! 

Toon dat je trots bent op je jeugdvereniging en trek die dag je uniform naar school of naar het werk aan.

Ontdek een actie in jouw buurt op www.dagvandejeugdbeweging.be.

We willen de vele leiding die onze gemeente telt alvast bedanken voor hun vrijwillige inzet, het hele jaar door! 

DVDJ

23 september 2022 by Melissa Van Malderen 0 Comments

Vorming omgaan met moeilijk gedrag bij kleuters

Constructief omgaan met moeilijk gedrag bij kleuters

DECEMBER 1 @ 19:30 – 21:30

In deze vorming worden vanuit oplossingsgerichte en gedragstherapeutische interventies handvaten gegeven om aan de slag te gaan met het gedrag van je kleuter. We staan stil bij gedrag en waar gedrag vandaan komt en wat dit met je eigen draagkracht doet. Wat heeft invloed op gedrag en hoe gaan we hier het best mee om? We geven praktische tools voor het bevorderen van positief gedrag bij kinderen en technieken om storend gedrag te verminderen vanuit het programma STOP 4-7.

Sprekers: Daisy Boonen, CKG De Stap

Locatie: Kinderopvang Scooby-Doo Kaulille
Koedriesstraat 10A Bocholt, 3950 België

Inkom: Gratis (maximum 30 deelnemers)

Inschrijven is verplicht via https://forms.gle/VBA3epf7jVLDMDHM9 of via het nummer 011/39.32.72

Ontdek nog andere vormingen via https://www.opvoedingswinkelnoordlimburg.be/events/ 

Opvoedingswinkel logo

15 september 2022 by Melissa Van Malderen 0 Comments

Onthaalouder worden

Kinderopvang Gezinsbond organiseert regelmatig een info-avond voor kandidaat-onthaalouders. De volgende infoavond gaat door op

dinsdag 18 oktober 2022 om 19u30 (online).

Je kan je inschrijven of meer info verkrijgen via https://www.kinderopvanggezinsbond.be/onthaalouder-worden/ 

9 september 2022 by Melissa Van Malderen 0 Comments

Oproep kinderoppassers

Measles can be prevented by vaccination with the MMR vaccine. The vaccine is effective at preventing three diseases: measles, mumps, and rubella. The MMR vaccine is very safe and effective. Two doses of the MMR vaccine…

27 augustus 2022 by Melissa Van Malderen 0 Comments

Tussenkomst in lidgeld deelname vereniging of activiteit via het Lokaal Netwerk Vrije Tijd

Tussenkomst lidgeld

Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente/OCMW jaarlijks (januari tot december) 80% van het inschrijvingsgeld voor sociale-, culturele- en/of sportieve activiteiten met een maximum van 200 euro per persoon terugbetalen. Je kan dit aanvragen bij het OCMW, de bibliotheek en het Jeugd- en Cultuurhuis De Steen.

Voor wie?

Je komt hiervoor in aanmerking als je:

  • verhoogde tegemoetkoming hebt – nodig: klevertje mutualiteit of attest mutualiteit
  • recht hebt op leefloon of een daarmee gelijkgesteld bedrag – nodig: attest leefloon of attest Inkomens Garantie Ouderen (IGO)
  • in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling bent – nodig: attest van het OCMW of van de schuldbemiddelaar
  • een inkomen hebt onder het Sociaal Vitaal Minimum (dit kan enkel berekend worden bij het OCMW)

Praktische info

Wat moet je meenemen voor de aanvraag?

  • Betalingsbewijs van de vrijetijdsactiviteit (indien reeds betaald) EN/OF betalingsuitnodiging van de vrijetijdsactiviteit (indien nog niet betaald)
  • Bankkaart
  • Éen van bovenstaande attesten / klevertje mutualiteit, wat voor jou van toepassing is

De betaling zal binnen een tijdspanne van drie weken na de aanvraag worden voldaan.

Lokaal netwerk vrije tijd

Bij concrete vragen over het Lokaal Netwerk Vrije tijd kan je rechtstreeks contact opnemen met de participatiemedewerker bij de sociale dienst:
Nevenplein 1, 3950 Bocholt
089 20 19 80

ocmw@bocholt.be

24 augustus 2022 by Melissa Van Malderen 0 Comments

De schooltoeslag wordt vroeger uitbetaald

Schooltoeslag 2022-2023

Hierboven een kort animatiefilmpje met de belangrijkste informatie over de schooltoeslag 2022-2023. 

Ken je de nieuwe schooltoeslaglijn van FONS al? Bel naar het algemeen nummer 078 79 00 07 en druk 80. Je komt dan rechtstreeks op deze aparte lijn waar je vragen over de schooltoeslag kan stellen.

Een FONS – gezin kan zelf de voortgang van het onderzoek volgen op het portaal MijnFONS en ziet daar ook de uitbetaalde bedragen en een overzicht van de brieven